SP193

 

 Szkoła Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi *  Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 

  STOP PRZEMOCY    W RODZINIE

800 112 800

bezpłatna, anonimowa infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu

System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus Synergia- Elektroniczny Dzienniczek

 

 

Najbliższy dyżur psychologa (PPP nr 4) w szkole

p. Karolina Filipiak

25 maja (środa) w godz. 8.00 - 11.00

Miejsce: II piętro, gabinet pedagoga szkolnego

                                                                 Zapraszamy:)

 

 

 

Półkolonie w naszej szkole

w okresie: 27.06 - 8.07

Nabór od 20 maja (z wniesieniem odpłatności)

Szczegóły (kliknij)

 

 

 

Plebiscyt na najfajniejszą szkołę:)

Szanowni Państwo,

             Express Ilustrowany ogłosił plebiscyt na najfajniejszą szkołę podstawową, przedszkole i żłobek w swojej dzielnicy. Głosy na uczestniczące w plebiscycie placówki oddawać można do 31 maja na trzy sposoby:

 •    poprzez wysłanie SMS-a ,
 •    przez Internet, poprzez kliknięcia na stronie internetowej:                                                                www.expressilustrowany.pl
 •    za pośrednictwem portalu Facebook.

             Głęboko wierzymy w to, że dzięki Państwa głosom, uda nam się znaleźć w pierwszej „trójce”.

Szczegóły (kliknij): http://www.expressilustrowany.pl/plebiscyty/a/wybierz-szkole-podstawowa-przedszkole-i-zlobek-w-swojej-dzielnicy,9958852/

  Kategoria (kliknij): Najfajniejsza Szkoła Podstawowa Łódź Widzew

  Zachęcamy do odwiedzenia strony i oddania głosu na naszą szkołę.

                                                                           Z góry dziękujemy:)

                                                                     Uczniowie z  całym personelem szkoły

 

 

 

Uwaga! Nabór do gimnazjów

 • 1 CZERWCA 2016 r. rozpoczyna się elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych publicznych gimnazjów na rok szkolny 2016/2017, która będzie trwała
  do 22 CZERWCA 2016 r. do godziny 12:00

Zasady naboru (kliknij)

 

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronach Urzędu Miasta Łodzi  (zakładka Edukacja - Nabór do przedszkoli i szkół - Nabór do gimnazjów)

 

 

 

Program 500+

http://www.uml.lodz.pl/500plus

 

 

 

Uzupełniająca rekrutacja do klas I - 2016/2017

4 maja - 19 maja 2016r.

 

Uwaga! Wzór deklaracji dla rodziców obecnych uczniów klasy I, którzy decydują się na kontynuowanie przez dziecko nauki w klasie I w roku szkolnym 2016/2017 w szkole, do której obecnie ono uczęszcza (kliknij).

 

Powyższe dokumenty dostępne są również na stronach Urzędu Miasta Łodzi  (zakładka Edukacja - Nabór do przedszkoli i szkół - Nabór do szkół podstawowych)

 

 

 

Badania WZW - C

Bezpłatne badania na wykrycie wirusowego zapalania wątroby typu C dla osób w wieku 18 - 45 lat

Więcej informacji (kliknij)

Miejsca badań (kliknij)

 

 

 

Uwaga Uczniowie!!!

Regulamin zachowania się uczniów na przerwach (kliknij)

 

 

 

Konkurs ekologiczny!

Zbieraj makulaturę - chroń lasy    (kliknij)

 

 

 

Obiady szkolne

Numer konta, na które należy dokonać wpłaty za obiady:

 • Szkoła Podstawowa nr 193 w Łodzi

56 1560   0013  2030   5884  4000   0005

 • W tytule : imię i nazwisko ucznia, klasa, za który miesiąc jest wpłata

 

 

 

Uwaga! - dotyczy uczniów klas I, II oraz IV

W klasach I, II oraz IV szkoły podstawowej podręczniki i materiały edukacyjne są darmowe (poza podręcznikami i ćwiczeniami do religii, które muszą zakupić rodzice uczniów).

 

 

 

PESEL na legitymacji szkolnej

Przypominamy, że zgodnie z Rozporządzeniem  MEN z dn. 29.12.2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 23) wśród danych zamieszczanych na legitymacji szkolnej ucznia musi znajdować się numer PESEL (w przypadku ucznia, który nie posiada tego numeru – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość).

 • Legitymacje szkolne wydane na drukach według dotychczasowych wzorów (dla uczniów niepełnosprawnych i pozostałych – odpowiednio nr 67 i 66) zachowują ważność do czasu ukończenia przez ucznia nauki w danej szkole. W legitymacjach tych, na drugiej stronie nad tekstem „Poświadcza uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach…”, pracownik szkoły odręcznie wpisuje numer PESEL ucznia lub – w razie jego braku – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość. Wpis opatruje się małą pieczęcią urzędową szkoły. UWAGA! Wpisu PESEL dokonuje osoba upoważniona przez dyrektora szkoły. 
 • Legitymacje na druku według dotychczasowego wzoru (nr 66) mogą nadal być wydawane do roku szkolnego 2015/2016 włącznie – nie dotyczy to legitymacji dla uczniów niepełnosprawnych.

                                                                      

 

 

DOPALACZE - gdzie szukać pomocy?

800 060 800 Bezpłatna, całodobowa infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego. Pod tym numerem telefonu możemy uzyskać informacje na temat negatywnych skutków zażywania dopalaczy oraz o możliwościach leczenia. Infolinia jest także przeznaczona dla rodziców, którzy mają wątpliwości czy ich dzieci zażywają dopalacze. Na infolinię GIS można przekazywać także informacje, które mogą ułatwić służbom dotarcie do osób handlujących tymi nielegalnymi substancjami.

116 111Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. Służy on młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym możliwość wyrażania trosk, rozmawiania o sprawach dla nich ważnych oraz kontaktu w trudnych sytuacjach. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia jest dostępna codziennie w godzinach 12:00 – 22:00, pomoc online dostępna na www.116111.pl/napisz.

800 100 100Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci. To bezpłatna i anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania. Telefon prowadzi Fundacja Dzieci Niczyje. Linia dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 18:00, pomoc online dostępna pod adresem pomoc@800100100.pl.

800 12 12 12 Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Osoby poszukujące pomocy oraz informacji na temat dopalaczy mogą korzystać także z telefonu zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Numer przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy chcą zgłosić problemy dzieci. Telefon jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.15 do 20.00. Po godzinie 20.00 oraz w dni wolne od pracy, każdy może przedstawić problem i zostawić numer kontaktowy. Pracownik telefonu zaufania oddzwoni następnego dnia.

112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.

                                                                      

 

 

Wykaz podręczników

Rok szkolny 2015/2016 (kliknij)

 

 

 

 

 

Nasza strona znajduje się na serwerze edukacyjnym Biura Informatyki UMŁ

www.edu.lodz.pl

Szkolną stroną opiekuje się Aneta Strzelecka (pedagog szkolny)

 

[SP193] [Kontakt] [O szkole] [Pracownicy] [Dokumenty] [Do pobrania] [Nabór] [Rada Rodzicow] [Uczniowie] [Rok szkolny] [Wydarzenia] [Programy] [Mundurki] [Podreczniki] [Lektury] [Dzwonki] [Plan lekcji] [Poza lekcjami] [Sport] [Wyjątkowy uczeń] [Galeria] [Szkolny humor] [Sponsorzy] [Stowarzyszenie]