SP193

 

 Szkoła Podstawowa nr 193 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Łodzi *  Strona główna BIP: www.bip.gov.pl

 

STOP PRZEMOCY W RODZINIE

800 112 800

bezpłatna, anonimowa infolinia czynna całą dobę, 7 dni w tygodniu

System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce Librus - Elektroniczny Dzienniczek

 

 

Szanowni Państwo, Drogie Dzieci

poniżej przedstawiamy ofertę zajęć dodatkowych. Zastanówcie się nad tym , które są dla Was:-) Zapisy będą dokonywane w dniu zebrań z Rodzicami (9 września).

 

 

 

Zebrania z Rodzicami

9 września 2014r. (wtorek)

                                                               Zapraszamy:)

 

 

 

Wyprawka szkolna

(dofinansowanie do zakupu podręczników)

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Łodzi (kliknij)

Uwaga!

  • Ostateczny termin składania wniosków wraz z załącznikami określony został zarządzeniem Prezydenta Miasta Łodzi na dzień 8 września 2014 r.
  • Uwaga! Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia w pierwszej kolejności uprawniająca do ubiegania się o wyprawkę szkolną wynosi maksymalnie 539 złotych netto miesięcznie (dochód dotyczy roku 2012 !!!).

Szczegóły dotyczące dochodu znajdują się na końcu formularza wniosku.

  • Do wniosku, poza dokumentami poświadczającymi dochód rodziny, należy BEZWZGLĘDNIE załączyć dowód zakupu podręczników (koszt zakupu jest przekazywany do Wydziału Edukacji wraz z listą uczniów ubiegających się o dofinansowanie)
  • W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego) rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników w oświadczeniu należy zaznaczyć, że podręczniki zostały zakupione w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna".

Do pobrania (formularze wniosków):

 

 

 

Stypendium szkolne/ zasiłek szkolny

Szczegóły na stronie Urzędu Miasta Łodzi (kliknij)

Uwaga!

  • Na terenie Miasta Łodzi miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 złotych netto (udokumentowany dochód z miesiąca sierpnia 2014r.).

Szczegóły dotyczące dochodu znajdują się na końcu formularza wniosku.

  • Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu. Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie. W uzasadnieniu tym wnioskodawca jest zobowiązany wykazać, że uchybienie terminowi nastąpiło bez jego winy.

  • Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (nie jest określony próg dochodowy rodziny). Z uwagi na jego funkcję - środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Do pobrania (formularze, druki):

 

 

 

Wykaz podręczników

Rok szkolny 2014/2015 (kliknij)

 

 

 

 

 

Nasza strona znajduje się na serwerze edukacyjnym Biura Informatyki UMŁ

www.edu.lodz.pl

Szkolną stroną opiekuje się Aneta Strzelecka (pedagog szkolny)

 

[SP193] [Kontakt] [O szkole] [Pracownicy] [Dokumenty] [Nabór] [Pobieranie] [Rada Rodzicow] [Uczniowie] [Rok szkolny] [Wydarzenia] [Programy] [Mundurki] [Podreczniki] [Lektury] [Dzwonki] [Plan lekcji] [Poza lekcjami] [Sport] [Wyjątkowy uczeń] [Galeria] [Szkolny humor] [Sponsorzy] [Stowarzyszenie]